Mitarbeiter

Mag. Christine Kronberger

Mag. Christine Kronberger

Mag. Gabriele Geischläger

Mag. Gabriele Geischläger

Mag. Nina Galla

Mag. Nina Galla

Mag. Miro Puchner

Mag. Miro Puchner

Dr. Elisabeth Gehring

Dr. Elisabeth Gehring

Mag. Julia Pichler

Mag. Julia Pichler

Silvia Stockinger, PKA

Silvia Stockinger, PKA

Gabriele Wiesböck, PKA

Gabriele Wiesböck, PKA

Sonja Schwingenschlögl, PKA

Sonja Schwingenschlögl, PKA

Bettina Pryhoda, PKA

Bettina Pryhoda, PKA

Lisa Schmidt, PKA

Lisa Schmidt, PKA

Katja Urban, PKA

Katja Urban, PKA

Carmen Schuckert, PKA

Carmen Schuckert, PKA

Anne Prix, PKA

Anne Prix, PKA

Monika Schwayer

Monika Schwayer

Zemina Ozegovic

Zemina Ozegovic